ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Accessing cPanel Email Forwarders

cPanel email offers two options for email forwarding:

 • Forwarders send a copy of every email received at an address to another address. For example, setting up a Forwarder for john@coolexample.com, forwarding to jane@coolexample.com, Jane will receive a copy of every message sent to John.

  Forwarders in cPanel work even if the forwarding email address doesn't exist. In the example above, even if john@coolexample.com didn't exist as its own email account, jane@coolexample.com would still receive emails sent to John.

 • Forward All Email for a Domain forwards any email sent to a domain name to the same email address at another domain name. For example, if you forward all email for coolexample.com to coolexample.net, all email sent to john@coolexample.com gets forwarded to john@coolexample.net. For more information, see cPanel's documentation.

  If you Forward All Email for a Domain, that domain's email addresses do not receive email.

For more information, see cPanel's documentation.

To Access Email Forwarders

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
 4. Click cPanel Admin.
 5. In the Email section, click Forwarders.
 6. Add the type of forwarder you want to use.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ