ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Accessing MySQL Using SSH with Plesk Installed

To Access MySQL Using SSH with Plesk installed

  1. Connect to your server via SSH (more info).
  2. Switch to the root user (more info).
  3. Run the following command:
    mysql -uadmin -p`cat /etc/psa/.psa.shadow`

If you need to reset your password issue the following command:

mysqladmin -uadmin -p[current] password [new]

Where [current] is your current password and [new] is the new password you want to use.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ