ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Accessing Online Storage Using an FTP Client

You can access your Online Storage account from a remote location using an FTP client. Some common FTP clients are:

Once you download the FTP client you want to use, you can connect to Online Storage and manage your files and folders. You need the following information:

FTP User Name
The user name, or email address associated to your Online Storage account.
FTP Password
The password for your Online Storage account.
website URL
http://www.onlinefilefolder.com
FTP Site URL
ftp://www.onlinefilefolder.com

To Connect to Online Storage

  1. Open the FTP Client.
  2. In the menu bar at the top, type www.onlinefilefolder.com.
  3. Enter your Online Storage user name and password.
  4. Click Enter.

When connected to your Online Storage, the folder structure displays in one pane of your window.

Note: Online Storage supports active and passive mode for FTP. Extended passive mode is not supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ