ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Accessing Service Provider View in Plesk

In Plesk, there are several interface views available for you to choose from. Depending on which view you use, features and settings can be located in different places. To maintain consistency, we document our Plesk support documentation using the Service Provider view.

If your control panel has a navigation menu on the left showing options like domains and subscriptions, you are using Service Provider view. Otherwise, follow these steps to switch your view from Service Provider to Power User mode and vice versa:

To Switch to Service Provider Mode

  1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin. For more information, see Log in to my server.
  2. Go to the Server tab.
  3. In the Panel Appearance section, click Interface Management.
  4. Select Service Provider, and then click OK.

To Switch to Power User Mode

  1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin. For more information, see Log in to my server.
  2. Click Tools and Utilities.
  3. In the Panel Appearance section, click Interface Management.
  4. Select Power User, and then click OK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ