ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Accessing the Advanced Admin Centers

Advanced Admin Centers are another way to adjust settings and manage your business through Office 365. Your email plan determines which centers you have access to:

  • Exchange: Edit email settings for your business. All Office 365 email plans can access this Admin Center.
  • Teams: Adjust your team settings and troubleshoot call quality. Available to Online Essentials, Business Premium and Premium Security plans.
  • OneDrive: Change your team settings. Available to Online Essentials, Business Premium and Premium Security plans.

Accessing your Advanced Admin Centers

  1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
  2. Go to the Microsoft 365 Admin tab and select Advanced.
  3. To open an Advanced Admin Center, select Sign In and enter your Office 365 email address.
  4. Enter your Office 365 password and select Sign In.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ