ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Accessing the Domain Control Center

From the Domain Manager, you can manage all of your domain name's settings and features, such as domain name transfers, renewals, DNS options, and domain name add-ons. You navigate through domain name features using the tab menus in the header of the Domain Manager.

  1. Log in to your My Products page.
  2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
  3. My products tab

  4. Click Manage All:
  5. Manage All

At the top of your account, you'll now see the following menu options:

  • Domains - Use this menu to view lists of domains that are registered, in the process of being transferred or changing accounts, or that have expired.
  • Buy & Sell - Use this menu to monitor your domain buying and selling activities.
  • DNS - Use this menu to manage your domains' DNS and create DNS templates.
  • Settings - Use this menu to manage your domain account administrator accounts.
  • Help - Use this menu to get help managing your domain names.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ