ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Accessing your Calendar Account from Online Storage

If you have a Calendar account associated with the same email address as your Online Storage account, you can access it from Online Storage.

Note: Calendar may not be available to all users.

To Access Your Calendar from Online Storage

  1. Log in to Online Storage.
  2. Go to the Links tab.
  3. Click Calendar.
  4. On the Calendar login screen, enter your email address and password, and then click Login.

Note: If you do not have a Calendar account associated with the same email address as your Online Storage, the Calendar link takes you to the page on our website where you can purchase an account. Calendar may not be available for purchase for all users.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ