ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Accessing your Fax Thru Email account from Online Storage

If you have a Fax Thru Email account associated with the same email address as your Online Storage account, you can access it from Online Storage.

To Access Your Fax Thru Email Account from Online Storage

  1. Log in to Online Storage.
  2. Go to the Fax tab.
  3. Note: If you do not have a Fax Thru Email account associated with the same email address as your Online Storage, the Fax Thru Email link takes you to the page on our website where you can purchase an account.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ