ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Accessing Your Google Webmaster Tools Account

Warning: You can no longer create new Google Webmaster Tools accounts through the Hosting Control Panel.

Using Webmaster Tools, you can access crawl statistics, recent queries, errors, and other information that Google® collects about your site. You can view this information and see how your site is performing by accessing your Google Webmaster Tools account.

To Access Your Google Webmaster Tools Account

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. Click the Google Webmaster Tools icon in the Tools Section. This step opens the Google Webmaster Tools screen.
  5. Click Launch Google Webmaster Tools. This step opens a new window in the Google environment, displaying your Google Webmaster Tools Account.

    Note: If this is the first time you are accessing your Google Webmaster Tools Account, you will be prompted to finish setting it up in the Google environment.

For additional information, see Google® Webmaster Tools.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ