ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Activate Premium Add-ons

You can activate these premium add-ons for your websites:

Premium Add-ons
Icon Name Price
Daily Backup icon Daily Backup (Clone and Safe Update features included) Free for GoDaddy hosted websites, or $2/mo per website not hosted by GoDaddy.
Uptime Monitor icon Uptime Monitor Free for GoDaddy hosted websites, or $1/mo per website not hosted by GoDaddy.
SEO Ranking icon SEO Ranking $1/mo per website
White Label icon White Label $1/mo per website
Client Report icon Premium Client Reports $1/mo per website
Security Checks icon Premium Security Checks $1/mo per website
Performance Checks icon Premium Performance Checks $1/mo per website
  1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Pro Clients and select Pro Sites.
  3. Click Add-ons in the left sidebar.
  4. All websites are listed on Add-ons screen. Right next to the Status & URL column is the Tools column. Click the add-on that you need to activate.
    Premium add-ons
  5. Click Buy add-on.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ