ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Activating an Online Business Card One-Page Website

With your Business Registration information and our online business card template, you can create a one-page website. Activation can take up to 24 hours.

Note: An online business card one-page website is available for Business Registration accounts and not Directory Listings.

To Activate Your Online Business Card One-Page Website

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Business Registration.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. Click Next until you reach the Finish tab.
  5. Click Make Online Business Card my one-page website, and then click Finish.

Note: To edit existing Online Business Card information, follow the same steps as above. Agents cannot access this process for customers. Customers must walk through the process themselves.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ