ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Add a block in WordPress

You can add blocks with the WordPress editor to rapidly build pages and posts following these steps:

  1. Open the block editor. (Need help opening the block editor?).
  2. Locate and select the Add block icon.
  3. From the accordian list of blocks, choose the one you want to use.
  4. Each block has it's own settings you can change, which are in the right menu bar.
  5. You can preview the changes you made by clicking the Preview button.
  6. Once you have finished adding the blocks you need, select Publish.
Animation that demonstrates how to add a block

Note: Please remember to update your page or post after editing.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ