ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Add a CNAME record

You can add a CNAME (alias) record to your DNS (Domain Name System) zone file for a domain registered with GoDaddy. CNAME records use a domain prefix, such as blog to point your domain to another domain name, or URL. To add a domain prefix that points to an IP address, you can add a subdomain.

You can watch a short animation of this task farther down the page.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Select your domain name from the list to access the Domain Settings page.
 3. Scroll down to Additional Settings and select Manage DNS.
  click manage dns
 4. On the DNS Management page, at the bottom of the Records section, click Add.
 5. Select CNAME from the Type dropdown.
 6. Complete the required fields:
  • Host: The host name, or prefix, the CNAME record will be set to. You can include a period (.) but not as the first or last character. Consecutive periods (...) are not allowed. The host cannot exceed 25 characters or be the @ symbol.

   Note: You can't use a host that is already assigned to an existing A record, TXT record or MX record.

  • Points to: The URL you are setting as the destination for the host. Type @ to point directly to your root domain name.
  • TTL: Determine how long the server should cache information.
 7. Note: The most common CNAME host is www, with the @ symbol entered for the Points to field. This will make www.coolexample.com load to the same webpage as the root domain, coolexample.com.

 8. Click Save to complete the process.

Please allow up to 48 hours for all changes to take full effect. During this time, your website, email and other domain services may be interrupted.

Show me how

add a cname record

Next steps

More info

 • If you need to edit DNS for a domain not registered with GoDaddy, you can manage DNS hosting .

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ