ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Add a CNAME record


CNAME records make your DNS data easier to manage. If you change the IP address of an A record, all CNAME records pointed to that A record automatically follow the new IP address. The alternative solution, multiple A records, is not as simple as using CNAME records.

A CNAME (Alias) record points to an A (Host) record. You can create multiple CNAME records and point them to an A record. The most common CNAME records are the subdomains www and ftp.

Note: If your domain is registered at another company, see the Domains registered at another company section below for instructions.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

 1. Go to the DNS Management page.
 2. On the DNS Management page, at the bottom of the Records section, click Add and select CNAME from the menu.
 3. Complete the other fields:
  • Host - Enter the subdomain name for the alias assignment. For example, type www.

   Note: The subdomain can include a period (.) but not as the first or last character. Consecutive periods (...) are not allowed. A subdomain cannot exceed 25 characters.

  • Points to - Enter the host name you want the alias to point to. For example, type @ to map the alias directly to your domain name.
  • TTL - Select how long the server should cache the information.
 4. Click Save.

To add a CNAME record for domains registered at another company

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the top menu, click the DNS tab, and select Manage Zones:
 7. Manage All

 8. Enter the domain name you want to use and click Search.
 9. On the DNS Management page, at the bottom of the Records section, click Add and select CNAME from the menu.
 10. Complete the other fields:
  • Host - Enter the subdomain name for the alias assignment. For example, type www.

   Note: The subdomain can include a period (.) but not as the first or last character. Consecutive periods (...) are not allowed. A subdomain cannot exceed 25 characters.

  • Points to - Enter the host name you want the alias to point to. For example, type @ to map the alias directly to your domain name.
  • TTL - Select how long the server should cache the information.
 11. Click Save.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ