โดเมน วิธีใช้

เพิ่มระเบียนข้อมูล CNAME

เพิ่มเรคคอร์ด CNAME (นามแฝง) เพื่อใช้คำนำหน้าโดเมน เช่น blog เพื่อชี้โดเมนของคุณไปยังชื่อโดเมนอื่นหรือ URL อื่น เมื่อโดเมนของคุณใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy หากต้องการเพิ่มคำนำหน้าโดเมนที่ชี้ไปยังที่อยู่ IP ให้เพิ่มโดเมนย่อยแทน CNAME ที่พบบ่อยที่สุดคือ www โดยใส่สัญลักษณ์ @ ในช่อง ค่า ซึ่งจะทำให้ www.mycoolnewbusiness.com โหลดไปที่เว็บเพจเดียวกันกับรูทโดเมน mycoolnewbusiness.com

 1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ตโครงการของโดเมน GoDaddy ของคุณ (หากต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบ ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
 2. เลือก ชื่อ Alt สำหรับรูปภาพตัวเลือกแก้ไขโดเมน” ถัดจากโดเมนของคุณ แล้วเลือก “แก้ไข DNS” คุณอาจต้องเลื่อนลงไปจึงจะมองเห็นตัวเลือก “แก้ไข DNS
  ภาพถ่ายหน้าจอที่แสดงตัวเลือกสำหรับการแก้ไข DNS
 3. เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มเรคคอร์ดใหม่
  เลือกเพิ่มเรคคอร์ดใหม่
 4. เลือก CNAME จากตัวเลือกเมนู ประเภท
 5. ใส่รายละเอียดสำหรับเรคคอร์ด CNAME ใหม่ของคุณดังต่อไปนี้:
  • ชื่อ: ชื่อโฮสต์หรือคำนำหน้าที่จะใช้ตั้งค่าเรคคอร์ด CNAME คุณสามารถใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) ได้ แต่ต้องไม่ใช้เป็นอักขระตัวแรกหรือตัวสุดท้าย ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายมหัพภาคเรียงต่อกัน (...) และโฮสต์ต้องมีความยาวไม่เกิน 63 อักขระและไม่มีสัญลักษณ์ @ คุณไม่สามารถใช้โฮสต์ที่กำหนดให้กับเรคคอร์ด A, เรคคอร์ด TXT หรือเรคคอร์ด MX ที่มีอยู่แล้วได้
  • ค่า: URL ที่คุณตั้งค่าให้เป็นปลายทางสำหรับโฮสต์ พิมพ์ @ เพื่อชี้ไปยังชื่อรูทโดเมนโดยตรง
  • TTL: ระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ควรใช้ในการแคชข้อมูล โดยค่าเริ่มต้นกำหนดไว้ที่ 1 ชั่วโมง
 6. เลือก เพิ่มเรคคอร์ด เพื่อบันทึกเรคคอร์ด CNAME ใหม่ของคุณ

การอัพเดต DNS ส่วนใหญ่จะมีผลภายในหนึ่งชั่วโมง แต่อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการอัพเดตทั่วทั้งหมด

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม