ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Domains วิธีใช้

Add a CNAME record

Add a CNAME (alias) record to your DNS zone file in your GoDaddy account. CNAME records use a domain prefix, such as blog to point your domain to a domain name. To add a domain prefix that points to an IP address, add a subdomain instead.

You can watch a short animation of this task farther down the page.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select your domain to access the Domain Settings page.
 3. Under Additional Settings, select Manage DNS.
 4. Select Add under the records table.
 5. Under Type, select CNAME.
 6. Enter the details for your CNAME record:
  • Host: The host name, or prefix, the CNAME record will be set to. You can include a period (.) but not as the first or last character. Consecutive periods (...) are not allowed, and the host cannot exceed 25 characters or be the @ symbol. You can't use a host that's already assigned to an existing A record, TXT record or MX record.
  • Points to: The URL you are setting as the destination for the host. Type @ to point directly to your root domain name.
  • TTL: Determine how long the server should cache information.
  • Note: The most common CNAME host is www, with the @ symbol entered for the Points to field. This will make www.coolexample.com load to the same webpage as the root domain, coolexample.com.

 7. Select Save to save your new CNAME.

Please allow up to 48 hours for your changes to take full effect globally.

Show me how

add a cname record

Related steps

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

Kagarama's Avatar
Can't add CNAME on my domain, there is no ADD button

7 การตอบกลับ

Last posted over 3 years ago.

EbolaSandwich's Avatar
Unable to add CNAME for Office 365 DKIM

8 การตอบกลับ

Last posted about 3 years ago.

goldenwater's Avatar
Cannot cname, came out "The Specified Record Already Exists"

2 การตอบกลับ

Last posted almost 4 years ago.

rmJimmy's Avatar
Adding cname record failed

6 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

danoasis's Avatar
My DNS records aren't validating with SendGrid UI.

1 การตอบกลับ

Last posted 7 months ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน