ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Add a CNAME record

Add a CNAME (alias) record to your DNS zone file in your GoDaddy account. CNAME records use a domain prefix, such as blog to point your domain to another domain name, or URL. To add a domain prefix that points to an IP address, add a subdomain instead.

You can watch a short animation of this task farther down the page.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select your domain to access the Domain Settings page.
 3. Under Additional Settings, select Manage DNS.
 4. Select Add under the records table.
 5. Under Type, select CNAME.
 6. Enter the details for your CNAME record:
  • Host: The host name, or prefix, the CNAME record will be set to. You can include a period (.) but not as the first or last character. Consecutive periods (...) are not allowed, and the host cannot exceed 25 characters or be the @ symbol. You can't use a host that's already assigned to an existing A record, TXT record or MX record.
  • Points to: The URL you are setting as the destination for the host. Type @ to point directly to your root domain name.
  • TTL: Determine how long the server should cache information.
  • Note: The most common CNAME host is www, with the @ symbol entered for the Points to field. This will make www.coolexample.com load to the same webpage as the root domain, coolexample.com.

 7. Select Save to save your new CNAME.

Please allow up to 48 hours for your changes to take full effect globally.

Show me how

add a cname record

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ