ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

เพิ่มแบบฟอร์มติดต่อ

คุณสามารถเพิ่มแบบฟอร์มติดต่อให้แก่หน้าเพจใดๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้ แบบฟอร์มปริยายจะมีฟิลด์สำหรับชื่อ อีเมล หัวเรื่อง และข้อความ คุณสามารถเพิ่มฟิลด์มากขึ้นหรือแก้ไขฟิลด์ที่มีอยู่ แต่จะมีแบบฟอร์มที่สามารถกำหนดเองได้ทั้งหมดสำหรับแผนบริการธุรกิจและธุรกิจพลัสเท่านั้น

ในการเพิ่มแบบฟอร์มติดต่อ

 1. ล็อกอินเข้าไปที่บัญชี Website Builder ของคุณ
 2. คลิก แก้ไขเว็บไซต์
 3. ใช้เมนู หน้าเพจ เพื่อเลือกหน้าเพจที่คุณต้องการจะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม
 4. หากคุณมีแบบฟอร์มติดต่อในหน้าเพจ ให้เลื่อนเคอร์เซอร์เหนือแบบฟอร์มติดต่อแล้วคลิกเพื่อเลือกแบบฟอร์ม หากไม่มี จากแถบเครื่องมือทางซ้ายมือ ให้คลิก แบบฟอร์ม เพื่อเพิ่มแบบฟอร์มติดต่อบนหน้าเพจแล้วคลิกบนแบบฟอร์ม
 5. ในการนำฟิลด์ที่มีอยู่ออกจากแบบฟอร์มติดต่อที่เลือกไว้ ให้เลื่อนเคอร์เซอร์เหนือฟิลด์ แล้วคลิก ลบ
 6. ในการเพิ่มฟิลด์ใหม่ ให้คลิกในแบบฟอร์มติดต่อเพื่อเข้าถึงเมนู แล้วคลิก เพิ่ม (สัญลักษณ์บวก) ในแถบเครื่องมือที่ลอยอยู่บนหน้าเพจ (คุณยังสามารถลากแบบฟอร์มลงบนหน้าเพจได้ง่ายๆ)
 7. คลิกที่ประเภทของฟิลด์ที่คุณต้องการจะเพิ่มในแบบฟอร์มติดต่อ:
  • ข้อความ - เพิ่มฟิลด์ข้อความทางออนไลน์แบบธรรมดา ใส่ป้ายข้อความสำหรับฟิลด์ แล้วเพิ่มพื้นที่รองรับสำหรับให้ข้อความปรากฎในฟิลด์ข้อความ ตัวอย่างเช่น อาจเป็นข้อความตัวอย่างหรือขั้นตอนต่างๆ
  • ข้อความแบบหลายบรรทัด - เพิ่มฟิลด์ข้อความแบบหลายบรรทัดทางออนไลน์แบบธรรมดา เช่น ย่อหน้า ใส่ป้ายข้อความสำหรับฟิลด์ แล้วเพิ่มพื้นที่รองรับสำหรับให้ข้อความปรากฎในฟิลด์ข้อความ ตัวอย่างเช่น อาจเป็นข้อความตัวอย่างหรือขั้นตอนต่างๆ
  • รายการหลายตัวเลือก - เพิ่มรายการปุ่มตัวเลือกแบบหลายตัวเลือก คำตอบเดียว ใส่ป้าย อาจเป็นคำถาม สำหรับรายการหลายตัวเลือก แล้วเพิ่มตัวเลือกที่มีอยู่ อาจมีคำตอบที่เป็นไปได้ต่อถาม
  • กล่องทำเครื่องหมาย - จะเพิ่มรายการตัวเลือกแบบหลายคำตอบ ใส่ป้าย อาจเป็นคำถาม แล้วเพิ่มตัวเลือกที่มีอยู่ อาจมีคำตอบที่เป็นไปได้ต่อถาม
  • เมนูแบบหล่นลง - เพิ่มเมนูตัวเลือกแบบหล่นลงที่มีหลายตัวเลือก คำตอบเดียว ใส่ป้าย อาจเป็นคำถาม แล้วเพิ่มตัวเลือกเมนูที่มีอยู่ อาจมีคำตอบที่เป็นไปได้ต่อถาม
  • ส่งไฟล์ - จะเพิ่มปุ่มที่ทำให้ผู้เข้าชมสามารถอัพโหลดไฟล์ไปยังข้อความอีเมลติดต่อที่คุณได้รับ ไฟล์จะต้องมีขนาด 10MB หรือน้อยกว่านั้น ใส่ป้ายเพื่อแสดงปุ่มด้านบน จากนั้นใส่ข้อความเพื่อแสดงบนปุ่ม
  • วันที่/เวลา - จะเพิ่มฟิลด์ที่สามารถแสดงวันที่ เวลา หรือทั้งสองอย่าง คุณยังสามารถกำหนดให้ฟิลด์ยอมรับเฉพาะวันที่ในอนาคตเท่านั้น ยอมรับช่วงวันหรือจำกัดเวลาให้เพิ่มในแบบ 15, 30 หรือ 60 นาที
  • ที่อยู่ - จะเพิ่มฟิลด์ข้อความธรรมดาที่ผู้เข้าชมสามารถใส่ที่อยู่ของตนได้ ใส่ป้ายข้อความสำหรับฟิลด์ ข้อความรองรับจะเป็นปริยาย แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • โทรศัพท์ - จะเพิ่มฟิลด์ข้อความธรรมดาที่ผู้เข้าชมสามารถใส่หมายเเลขโทรศัพท์ของตนได้ ใส่ป้ายข้อความสำหรับฟิลด์ ข้อความรองรับจะเป็นปริยาย แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • ที่อยู่อีเมล - จะเพิ่มฟิลด์ข้อความธรรมดาที่ผู้เข้าชมสามารถใส่ที่อยู่อีเมลของตนได้ ใส่ป้ายข้อความสำหรับฟิลด์ ข้อความรองรับจะแสดงที่อยู่อีเมลปริยายของคุณ ในการเปลี่ยน ให้คลิกขวาที่ฟิลด์อีเมล คลิก การตั้งค่า (ไอคอนเฟือง) แล้วใช้เมนูแบบหล่นลง อีเมลถึง: เพื่อเลือกที่อยู่อื่น คลิก บันทึก เพื่อปิดหน้าต่าง

   แบบฟอร์มจะทำงานได้ดีกับฟิลด์มากที่สุดถึง 30 ฟิลด์ อาจมีปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานกับฟิลด์จำนวนมากกว่า 100 ฟิลด์ วิธีแก้ไขคือการรวมข้อมูลฟิลด์ไว้ด้วยกันหากเป็นไปได้

 8. ขึ้นอยู่กับประเภทของฟิลด์ที่คุณได้เลือกไว้ ให้ใส่ข้อมูลที่กำหนดไว้ สำหรับฟิลด์ใดๆ คุณสามารถเลือก ทำให้ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่ต้องกรอก เพื่อกำหนดให้ผู้เข้มชมต้องกรอกข้อมูลก่อนที่จะส่งข้อความได้ ฟิลด์จะถูกเพิ่มลงในแบบฟอร์มติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติ
 9. หากคุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่แบบฟอร์มนี้จะถูก ส่งถึง ให้คลิกขวาบนแบบฟอร์มเพื่อเลือก การตั้งค่า (ไอคอนเฟือง) ลบที่อยู่ในฟิลด์ อีเมลถึง: ใส่ที่อยู่อีเมลใหม่แล้วคลิก บันทึก
 10. หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้คลิก บันทึก แล้วคลิก เผยแพร่ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของคุณทางออนไลน์

ขั้นตอนต่อไป


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ