ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Add a Custom HTML block in WordPress

You can add a block with custom HTML to your WordPress website.

  1. Open the block editor (Need help opening the block editor?).
  2. Select Add block.
  3. Select Custom HTML from the Formatting section.
  4. Paste your HTML code snippet into the field provided.
  5. You can preview the code by selecting the Preview tab.
Animation that describes how to add a custom html block

Note: Please remember to update your page or post after editing.

Related steps

More info

  • You can find more specific details about using HTML on your WordPress site in the support documentation.
  • What is CoBlocks?(needs link)
  • Discover more about the block editor for WordPress in their support documentation.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ