ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

Add a customer to an appointment or event

A customer might need your help adding them to an existing appointment or event. If you need a new event, take a moment to add a service (appointment or event) first and then come back here and add customers.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
  3. In the Dashboard, go to Appointments > Calendar.
  4. Select Add Booking.
  5. Pick the desired service, date, and time.
  6. Type your customer’s first name, last name, and email address at a minimum to add them as an attendee. The customer receives an email confirmation, along with a link to reschedule (if enabled).
  7. Select Save.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ