ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Websites + Marketing วิธีใช้

Add a customer to an appointment or event

A customer might need your help adding them to an existing appointment or event. If you need a new event, take a moment to add a service (appointment or event) first and then come back here and add customers.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
  3. In the Dashboard, go to Appointments > Calendar.
  4. Select Add Booking.
  5. Pick the desired service, date, and time.
  6. Type your customer’s first name, last name, and email address at a minimum to add them as an attendee. The customer receives an email confirmation, along with a link to reschedule (if enabled).
  7. Select Save.

Related steps

More info