ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Add a distribution list to the Advanced Email Security service

If you receive an SMTP Discovery Warning Report, you'll need to add the affected distribution lists to your Advanced Email Security account.

Warning: You have 4 weeks after receiving the report to address these accounts. If you fail to do so, it could impact mail flow for the affected addresses.
  1. Go to the Proofpoint portal.
  2. Select the Office 365 Account button and sign in to your account.
    Select Office 365 button
  3. Select the Users and Groups tab, and then the SMTP Discovery tab.
  4. Check the box next to the distribution list address you want to add, and then click Create functional account, from the drop-down list. It can take up to 90 minutes for these changes to take effect.

Note: If you didn't receive an email with the "SMTP Discovery Warning Report," or you're proactively adding a distribution list so you won't be sent a warning report, the SMTP Discovery tab may not display. Use these steps to add a distribution list instead:

1. Select Users and Groups and then select the Users tab.
2. Select Add a Functional Account.
3. Enter the Name, Email address and select Distribution Group from the drop down menu. Select Save.
4. Select Apply.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ