ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Add a distribution list to the email encryption service

If you receive an SMTP Discovery Warning Report, you'll need to add the affected distribution lists to your email encryption account.

You have 4 weeks after receiving the report to address these accounts. If you fail to do so, it could impact mail flow for the affected addresses, and it could result in getting billed for aliases/functional accounts.

  1. Log in to your Proofpoint account.
  2. Click the Users & Groups tab, and click the SMTP Discovery tab.
    Click the Users and Groups and SMTP Discovery tabs
  3. Check the box next to the distribution list address you want to add, and then click Create functional account, from the drop down list.
    Check to the box next to user, select Functional Account
  4. Click Apply.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ