ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Add a domain to a preset profile

After creating a preset profile, you can assign domain names to it. To help keep your domain settings consistent and organized, each assigned domain is updated with the settings of the selected preset profile.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Check the box next to the domain(s) you want to assign to a profile. Or, click the check mark icon and Select All
  3. Select Settings then Assign Domain Profile.

    Note: Domains can be assigned to one preset profile at a time.

    assign domain profile
  4. Choose the profile you'd like to assign the selected domain(s) to.
  5. Select Apply to save your changes.

You'll see a Success! confirmation to let you know the domains have been added to the profile. If there is an error, you can review the status.

Related steps

More info

  • Organize your domains even further with Folders.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ