ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Add a domain to a Preset Profile

After creating a Preset Profile, you can update domains to match the attributes in the profile by adding them to the profile, allowing you to easily make bulk updates.

Required: You can only add a domain name to one Preset Profile at a time.
 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. You must be in the List view of your account in order to create a Preset Profile. In the upper right corner, choose List view:
 7. Advanced list view icon
 8. Select the domain you'd like to add to a Preset Profile:
 9. Click Organize, and then click Add to Preset Profile.

 10. From Preset Profile, select the profile you want to use and click OK.
 11. Select the I certify . . . and I have read and agree . . . boxes and then click OK.
 12. On the Confirmation page, click OK.
 13. If the Profile includes contact information that differs from contact information currently associated with the domain name, you might be prompted to select I authorize a 60-day rejection.... When prompted, you must authorize this rejection to proceed with the process.

  Note: When you change the following domain name registrant information, you authorize us to reject all requests to transfer the domain name to another registrar for a 60-day period:
  • Registrant First or Last Name (if Organization is blank)
  • Organization (if not blank)

 14. Click OK.

Note: Attributes of a profile override the domain's attributes. If you move a domain name from one profile to another, the domain's attributes change to match the new profile.

If you don't include an attribute in the preset profile, that attribute does not update when you add domains to the profile. For example, you add your hosted coolexample.com domain name and parked example.com domain to a profile that does not include the Set Nameservers attribute. Both domain names retain their existing nameservers. That is, coolexample.com still uses hosted nameservers and example.com still uses parked nameservers.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ