ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Add a Facebook signup form

You can add a GoDaddy Email Marketing signup form to your business Facebook page. The Facebook integration only supports signup forms if you have admin access to the Facebook page and has 2000 or more followers, see Facebook for more info.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll down to Email Marketing and select Manage.
  3. From the Add-ons menu, select Add More. Add More
  4. Click the 3rd Party Integrations tab.
  5. Scroll down to the Facebook Signup addon, click On and then click the Settings icon.Add More
  6. Click the Authorize on the right. When Facebook login page opens, click Okay
  7. Click Add Facebook Tab on the right.
  8. Select the form you want to use and then select the Facebook page where you want that form to display.
  9. Click Save Changes and now your Email Signup tab displays on your Facebook page.

More infoบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ