ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Websites + Marketing วิธีใช้

Add a favicon to my website

A favicon (short for favorites icon) helps your site stand out amid the competition by displaying a small image in your visitors' web browser tab. It will also appear in a browser's list of favorite or bookmarked pages.

This video is part of the How-To series for Adding Advanced Functionality in Website Builder

 1. Go to your GoDaddy
product page.
 • Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
 • Click Edit Site.
 • Click the Site Settings panel.
  click Site Settings panel
 • Click Favicon.
  Click Favicon
 • In the Favicon panel, click Upload and navigate to the image you want to use.
  Click Upload Note: The image should be no more than 180 pixels square. And keep your favicon simple and punchy — you don't want people squinting.
 • Click Done when you're finished, and when you're ready, click Publish Site/Publish.
 • Click Visit Site to see the site's favicon in your web browser's tab or navigation bar.
  Example favicon in web browser tab
 • Next step

  More info