ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Add a favicon to your WordPress site

Favicons are small images, usually a brand or company logo, that appear on a browser tab next to the title of the page or site. They improve brand recognition by increasing your logo visibility, and helps your visitors identify which of their browser tabs belong to your site. You have two options when adding a favicon on your WordPress site:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

  • Add a Favicon using the image you provide.
  • Convert image to proper format.

Do it yourself


To do it yourself, see one of these steps Difficulty
Adding a favicon in WordPress Basic
Adding a favicon for WordPress with FTP Medium

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ