ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add a GoDaddy Pro member badge to my site

As a GoDaddy Pro member, you can add a badge to your site to show clients that you’re a member of the program. The badge links back to your profile page so clients can see your portfolio, reviews, and more.

Watch a short video of this task farther down the page.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Select GoDaddy Pro.
 3. On the left side of the page, select the Benefits icon.
  select benefits icon
 4. On the Benefits page, select Badges.
  select Badges to choose a member badge
 5. For the text color you want to use select Get HTML embed code.
 6. Copy the embed code and insert it into the HTML code on your page where you want the badge to appear.

Show me

More info

 • It's OK to place the badge on your social media sites. You may need to right-click the image and save it to your computer to use with sites that don't allow user-provided HTML.
 • Here's the home page for all GoDaddy Pro Help articles.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ