ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Account Management วิธีใช้

Add a hardware security key for 2-step verification

For the best available account security, set up a hardware security key for 2-step verification (2SV). We support USB or Bluetooth-enabled keys that meet the FIDO U2F standard, such as many YubiKeys or Google Titan.

Note: If you use a security key, you need a backup method so our GoDaddy Guides can verify your identity. We'll guide you through the steps for setting up an authenticator app as it's more secure than SMS messaging.

 1. Go to your GoDaddy Login & PIN page. You might be prompted to sign in.
 2. Under 2-Step Verification, select Add Verification.
 3. Select Security key and then select Next. Have your security key nearby, but don't connect it yet.
  select security key
 4. Select Next, then follow the onscreen instructions. Once we verify your key, you'll see a success message.
 5. Select Add Backup.
 6. Select Authenticator app, then select Next.
 7. Follow the instructions to install an app on your phone and scan the barcode. Select Next.
 8. Enter the 6-digit Code and Authenticator name. Select Next. Once we verify your authenticator app, you'll see a success message.

Related step

More info