ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

Add a list of choices for a product

Add a list of choices for a product if you are offering options like colors or sizes.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to your website or store.
 3. From your Dashboard, open your products:
  • In Websites + Marketing, go to Store and select Products.
  • In Premium Online Store, go to Products and select Products.
 4. Select the name of the product you want to update.
 5. On the product page, select the Inventory & Options tab, and in the Options section select Create Option.
 6. Type the option title (for example, Size or Color). Once you create your first few options, those choices appear automatically in the menu.
 7. In the Choice box, type the first choice. For example, if the title is "Size," type "Medium".
 8. To add more choices for this option, select Create option choice and repeat the previous step. Select Done when you've entered all the options.
 9. If you want to change the order of the options, select the lines next to the option name and drag the box in the order you want.
  Change option order animated gif
 10. Enter the SKU, Price, and Sale Price for each option.
 11. Select Save. Your changes are updated automatically, no need to publish your website again.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ