ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Websites + Marketing วิธีใช้

Add product options in my online store

Add a list of choices for a product if you are offering options like colors or sizes.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your site.
 3. In your Dashboard, select Commerce and under Products choose Products.
 1. Select the name of the product you want to update.
 2. On the product page, select the Inventory & Options tab. In the Options section select Create Option.
 3. Type the option title (for example, Size or Color). Once you create your first few options, those choices appear automatically in the menu.
 4. In the Choice box, type the first choice. For example, if the title is Size, type Medium.
 5. To add more choices for this option, select Create option choice and repeat the previous step. Select Done when you've entered all the options.
 6. If you want to change the order of the options, select the lines next to the option name and drag the box in the order you want.
  Change option order animated gif
 7. Below the list of options and choices, enter the customized images, SKU, Price, Sale Price and Quantity for each option. Use the pencil edit icon to customize each option's weight and dimensions for shipping.
 8. Select Save. Your changes are updated automatically, no need to publish your website again.

Next steps

More info