ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add a Managed Backup to my server

We offer a service called Managed Backups, where we automatically backup your server's data to another drive. For more information, see What are Managed Backups?

You can add Managed Backups to your server plan as a recurring billing service.

  1. Log in to your GoDaddy account. (Need help logging in?)
  2. In your My Products page, click Servers.
  3. Click Options next to the name of the server you want to use.
  4. Go to the Customize tab.
  5. Select the Managed Backup you want.
  6. Click Checkout, and then complete the checkout process.
  7. Note: Once added, Managed Backups will require configuration by your server administrator.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ