ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Add a module

Adding a module is the first step to adding content to your Email Marketing campaign. You can add as many modules as you like, change the type (different layouts of text and images), and rearrange them to suit your needs.

Note: If you're already in Edit mode or have opened a new campaign on the Compose menu, skip to step 3.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. At the top of the page, click Campaigns.
 3. In the lower left corner of the campaign, click Edit.
  Click Edit
 4. On the toolbar at the bottom of the campaign, click to add a module.
  Click to add a module
  A new, blank module will appear at the bottom of your campaign.
  Image and Text module

  Here we added the Image and Text Image and Text module button module, where the image placeholder is on the left and the text placeholder is on the right.

 5. Add an image and some text in the empty placeholders.
 6. Click Save Modules.

  Tip: To move your module to a new location in your campaign, click, hold, and drag the module handle (located on the left side of any campaign) up or down.
  Click and drag the handle

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ