ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Add a newsletter opt-in in WordPress

If you write a newsletter, adding an opt-in on your website can help increase your readership. We recommend the Optin Forms plugin because it’s updated consistently and covers a wide range of email marketing services. Follow these steps to install the Optin Forms plugin.

Note: If your email marketing service has a plugin dedicated to optins, install that plugin instead of Optin Forms.

  1. Log in to WordPress.
  2. Install and activate the Optin Forms plugin. For help, see Install a plugin in WordPress and Activate a plugin in WordPress.
  3. In the Dashboard menu, click Optin Forms.
  4. From the My email solution is drop-down, select your email marketing provider.
  5. Fill in the fields with the requested information.
  6. Switch over to the Form tab to modify the form with the details of your marketing campaign.
  7. Click Form Placement.
  8. Adjust these settings as desired to position the form where you like.
  9. Click the Save Changes button.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ