ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Add a payment method to my GoDaddy account

Here's how to add a checking account or a credit, debit, gift or prepaid card to your GoDaddy account.

  1. Go to your GoDaddy Payment Methods page. If you're not already logged in, you'll be prompted to log in.
  2. Select Add Payment Method.
    Add Payment Method
  3. Select Credit/Debit/Prepaid Card, Checking Account or Gift Card.
    Select Payment Type
  4. Enter all required Billing Information and select Continue.
  5. Enter all required Payment Details, complete the captcha and select Continue.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ