ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

Add a pop-up box to my website

Use a pop-up box to make an important announcement to people who visit your site. This pop-up box will be the first thing your site visitor sees when they land on your website. In addition to your title and description, a button leads to a key destination you want to bring site visitors to, such as a specific page and section on your site, any URL you choose, or a product category if you sell products online.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
 3. Select Edit Website to open your website editor.
 4. Select the Website tab at the top of your editor then select Popup from Website Add-Ons.
  Select the Edit Website tab then select Pop-up
 5. Customize your pop-up box.
  • Enable Pop-up: Toggle this feature to turn your pop-up box on and off.
  • Title: Write a few short, attention-grabbing words to get your audience’s attention either in the preview or in the editor.
  • Description: Add a few short sentences on what people need to know.
  • Action button: Use the toggle to enable or disable a clickable button, and customize what the button says. Link to a specific section within a page on your site, any URL or one of your product categories.
 6. Select Done.
 7. Your changes are saved automatically. When you're ready to make the changes public, publish your site.

A site visitor can dismiss the pop-up box by closing it with the “x” or selecting the action button, if it is enabled. After dismissing the pop-up box, it won’t show itself again for the next 24 hours.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ