ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add a Pro badge to my site

As a GoDaddy Pro member, you can add a Pro badge to your site to show clients that you’re a member of the program. The badge links back to your profile page so clients can see your portfolio, reviews, and more.

  1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Pro Clients and select Rewards.
    In the Pro Clients menu, click Rewards
  3. In the Rewards page, click Badges.
    Click Badges to choose a member badge
  4. Copy the embed code and insert it into the HTML code on your page where you want the badge to display.

More info

What is Pro Plus?

What is Pro Connect?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ