ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Professional Email วิธีใช้

Add a recovery email address


If you ever forget your password, a password reset email can be sent to your recovery email address.

If this is a new account, add a recovery email when you sign in to Webmail for the first time. If you’ve already set up your account, add or update your recovery email in the Email & Office Dashboard.

New account: Add your recovery email from Webmail

 1. If you just created your email account, select Email on the Web and Sign In. (If you closed the browser, go to Webmail.)
  Sign in to launch personal webmail
 2. Sign in with your email address and password.
 3. Enter your Recovery email and select Save & Continue.
  Enter recovery email and save
 4. Choose your Timezone and select Save. Your inbox will open.
  Select Timezone and click Save

You've successfully secured your email account with a recovery password and signed in to Webmail. You can reset your password as needed. Skip to Step 5 to add your email to a desktop or mobile app.

Existing account: Add your recovery email from Dashboard

 1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
 2. Select Manage next to your Professional Email account.
 3. Next to Account information, select Edit.
 4. Enter your Recovery Email.
 5. Select Save.
  Save recovery email

Your Professional Email account is secure and you can reset your password as needed.

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

dandoon's Avatar
Account Related Question

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

John6's Avatar
Received email with security issue warning

2 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

SSLejh's Avatar
Can I exclude a recipient from Auto-Reply in Workspace Webmail

2 การตอบกลับ

Last posted 9 months ago.

Hmmm's Avatar
Bulk Email sending - O365 - Email essentials.

3 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน