ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Add a signup form to your campaign

How to Add Your Form to All Your Emails

Keep in mind that embedding the full form HTML code in your GoDaddy Email Marketing campaigns is not recommended. It can cause unwelcome display and delivery issues. Instead, use the default signup form option instead. This will add a Signup button to the footer of all your mailings.

How to Add Your Form to Your Email Using Shortcodes

GoDaddy Email Marketing links to your default form wherever you use the macro [[subscribe]] in your email campaign. To add an extra clickable link in the campaign body, just copy the line below and paste it into any text module in your email:

[Subscribe here!]([[subscribe]])

signup form link in edit mode

The link will display like this:

The subscribe link final display

Don't forget to send a test to yourself, to check your work. Feel free to edit the link display text used in the square brackets. It's the visible text your readers will see in the final email.

Related Topics:

Customizing Signup Form Design
Can I Customize My Footer?
What Are The Advanced Signup Form Options?
How Do I Share My Form?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ