ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Managed WordPress วิธีใช้

Add a site

Your Managed WordPress plan includes a certain number of websites. Deluxe and Ultimate plans have several sites available. Here's how to add a site to your plan.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. In the Managed WordPress section, select Manage All.
 3. Next to Managed WordPress, select + Create Site.
 4. How do you want to start building your WordPress website? Choose from:
  • Use Default WordPress to start setting up a new site.
  • Migrate My Site to start moving an existing site.
  • Browse Templates to select a professional pre-built template.
 5. Follow the steps in the wizard to complete adding your site.

Related steps

More info