ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Add a site to WP Premium Support

After you've setup your dashboard, you can add additional WordPress sites to your subscription using these steps.

 1. Log in to your GoDaddy account and open the WP Premium Support dashboard. (Need help opening your product?)
 2. Click the Add Site button.
 3. Fill in the fields on the Add site access form:

  Select either the My account, Clients or Third Party from the add a site from drop-down.

  • The My account option lets you select from the hosting plans in your account by choosing a one from the drop-down list.
  • If you are a member of Pro Clients, your clients will show up in the drop-down to select one of their hosting products.
  • The Third Party option is for any other sites hosted outside of this customer account.
 4. WordPress

  1. Site URL (coolexample.com)
  2. b. I have a custom login for my WP Admin check box - Check this box and fill in the WP Admin Path field if you have a custom login path. (coolexample.com/custom-login)
  3. WP Admin URL - This field auto-fills from the Site URL unless you check the box mentioned above.
  4. Username
  5. Password

  FTP

  1. Host address (coolexample.com or your IP address)

   If your site uses a Firewall or CDN then you may need to enter the hosting IP address instead of the domain.

  2. User
  3. Password
  4. Protocol
  5. Port

   Note: You only need to change the Protocol and Port options if your host or server doesn't use standard FTP settings.

 5. Click the Add Site button.

  Note: If you receive an error message then you may need to find your FTP settings or reset your WordPress password.

You can now select this new WordPress website from the sites drop-down menu and submit a service request when ready.

Next Steps

More Info:


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ