ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add a slideshow to my home page

Nearly all of the Online Store's themes enable you to create a short slideshow at the top of your home page, which can help pull customers into exploring your site.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click the Store Design menu and then click the Theme tab.
 3. Your current theme appears on the left. To switch the theme, click Change Theme.
  Click the Change Theme button
 4. Click View theme on a theme to get more information about it.
 5. Once you're viewing a theme you can use the < and > buttons to scroll through the theme thumbnail images that offer the Image Slider feature, then click Choose this theme.
  Click Choose this theme button
 6. Click the + button by Home page to see the theme's default Main image, then click Change Image.
  Click Change Image button
 7. Browse to the image you want, use the Resize and move to fit window to frame it and click OK. Your photo replaces the theme's original image.
 8. Click the + to add another slide, then drag a new image into the gray box or click the box to upload the image. Resize and crop the image as before and click OK to add it to your set of images.
  Your photo replaces theme's original image
 9. Note: To delete a slide, click Remove Slide in the bottom-right corner of its preview area.

 10. Once you have added all your images (up to the maximum of four), you can click and drag them to change their order.
  Click and drag the images to change their order
 11. Under the Welcome block you can select to display a Headline, and a Message to appear at the top of your home page.
  Enter the information for the Welcome Block
 12. You can choose to display images below the welcome header in Image blocks. If you enter a URL then a customer can click on the image and be directed to a different site, or you can direct them to a different page in your website.
 13. Choose to display the Secondary message block which will show a headline and text on the bottom left and right sides of your site.
  Enter the information for the Secondary message block.
 14. Click Save when you're done.
 15. Note: Click View Store in the top right-hand corner of your screen to review your site.

Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ