ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Add a staff member to Online Appointments

If you have people helping you out, such as an employee or an assistant, then you want your customers to be able to make appointments with them as well as you.

Check the plans and pricing page to see if Online Appointments are available in your language and country.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your website to open your site.
  3. From your dashboard view, select Appointments and then choose Staff from the menu.
  4. Select Add Staff.
  5. Enter the staff member's information. When finished, select Save.
  6. Now when you add or edit an Online Appointment service, you can choose your staff member.

More info