ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Add a subdomain

Now that you understand what a subdomain is, you need to decide how you want yours to function before you set it up. Do you want your subdomain to point to an already existing IP address? Do you want to forward it to another URL? Use the table below to determine the direction of your subdomain.

You want your subdomain to: Instructions
Point to an IP Address Use A (Host) records to Create a subdomain
Point to a server name Use CNAME (Alias) records to Add a subdomain that points to a server name

Next steps


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ