โดเมน วิธีใช้

เพิ่มโดเมนย่อย

เพิ่มเรคคอร์ด โดเมนย่อย ให้ไฟล์โซน DNS เมื่อโดเมนของคุณใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy โดเมนย่อยจะใช้คำนำหน้าโดเมน เช่น blog.mycoolnewbusiness.com เป็นเรคคอร์ด A เพื่อชี้ไปที่ที่อยู่ IP หากต้องการเพิ่มโดเมนย่อยที่ชี้ไปยังชื่อโดเมน คุณจะต้องเพิ่มเรคคอร์ด CNAME

 1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ตโครงการของโดเมน GoDaddy ของคุณ (หากต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบ ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
 2. เลือก ชื่อ Alt สำหรับรูปภาพตัวเลือกแก้ไขโดเมน” ถัดจากโดเมนของคุณ แล้วเลือก “แก้ไข DNS” คุณอาจต้องเลื่อนลงไปจึงจะมองเห็นตัวเลือก “แก้ไข DNS
  ภาพถ่ายหน้าจอที่แสดงตัวเลือกสำหรับการแก้ไข DNS
 3. เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มเรคคอร์ดใหม่
  เลือกเพิ่มเรคคอร์ดใหม่
 4. เลือก A จากตัวเลือกเมนู ประเภท
 5. ใส่รายละเอียดสำหรับเรคคอร์ด A ใหม่สำหรับโดเมนย่อยของคุณ:
  • ชื่อ: ชื่อโฮสต์หรือคำนำหน้าสำหรับโดเมนย่อย ตัวอย่าง พิมพ์ blog เพื่อสร้างโดเมนย่อยสำหรับ blog.mycoolnewbusiness.com
  • ค่า: ที่อยู่ IP สำหรับโดเมนย่อยของคุณ ปกติจะเป็นที่อยู่ IP ของบัญชีโฮสติ้งของคุณ
  • TTL: ระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ควรใช้ในการแคชข้อมูล โดยค่าเริ่มต้นกำหนดไว้ที่ 1 ชั่วโมง
 6. เลือก เพิ่มเรคคอร์ด เพื่อบันทึกเรคคอร์ด A ใหม่สำหรับโดเมนย่อย

การอัพเดต DNS ส่วนใหญ่จะมีผลภายในหนึ่งชั่วโมง แต่อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการอัพเดตทั่วทั้งหมด

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม