ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Domains วิธีใช้

Add a TXT record

A TXT record (short for text record) is an informational DNS record used to associate arbitrary text with a host or other name. TXT records are most commonly used to verify domain ownership, SSL verification, and email sender policies, such as SPF records and DMARC policies.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select your domain to access the Domain Settings page.
 3. Under Additional Settings, select Manage DNS.
 4. Select ADD below the table of your existing DNS records.
 5. Choose TXT from the record options drop down menu.
 6. Enter the details for your TXT record:
  • Host: Enter the host name for the TXT record. For example, type www to put the record on www.coolexample.com. To put the host on coolexample.com, enter @ in the Host field.
  • TXT Value: The value you are setting as the destination of the Host.
  • TTL: Determine how long the server should cache information.
 7. Select Save to complete your updates.

Please allow up to 48 hours for your DNS changes to take full effect globally.

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

kiekar's Avatar
Cannot add a TXT Record

5 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

AndrewL's Avatar
Add a TXT Record for a subdomain

3 การตอบกลับ

Last posted about 3 years ago.

BulldogX's Avatar
Should I Add a TXT Record?

1 การตอบกลับ

Last posted 6 months ago.

PingPong6's Avatar
How Can I Add A TXT Record When I Have Custom Nameservers?

6 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

tinhfrt's Avatar
Can't find where to add txt record for domain

1 การตอบกลับ

Last posted about 4 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน