ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Add a TXT record

A TXT record (short for text record) is an informational DNS record used to associate arbitrary text with a host or other name. TXT records are most commonly used to verify domain ownership, SSL verification, and email sender policies, such as SPF records and DMARC policies.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select your domain from the list.
 3. Scroll down to Additional Settings and select Manage DNS.
  select select manage dns
 4. Select ADD below the table of your existing DNS records.
 5. Choose TXT from the record options drop down menu.
 6. Enter the values for the following fields:
  • Host: Enter the host name for the TXT record. For example, type www to put the record on www.coolexample.com

   Note: To put the host on coolexample.com, enter @ in the Host field.

  • TXT Value: The value you are setting as the destination of the Host.
  • TTL: Determine how long the server should cache information.
 7. Select Save to complete your updates.

Please allow up to 48 hours for all changes to take full effect.

More info

 • TXT records have a maximum character limit of 1024 and only UTF-8 characters are supported.
 • If you need to edit DNS for a domain not registered with GoDaddy, you can manage DNS hosting.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ