โดเมน วิธีใช้

เพิ่มเรคคอร์ด TXT

เพิ่มเรคคอร์ด TXT เพื่อตรวจยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน ดำเนินการยืนยัน SSL ให้เสร็จสิ้น และสร้างนโยบายผู้ส่งอีเมล เช่น เรคคอร์ด SPF และนโยบาย DMARC เรคคอร์ด TXT (ย่อมาจากเรคคอร์ดข้อความ) คือเรคคอร์ด DNS ที่ให้ข้อมูล ซึ่งใช้เพื่อเชื่อมโยงสตริงข้อความกับชื่อโฮสต์หรือชื่ออื่นๆ

 1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ตโครงการของโดเมน GoDaddy ของคุณ (หากต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบ ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
 2. เลือก ชื่อ Alt สำหรับรูปภาพตัวเลือกแก้ไขโดเมน” ถัดจากโดเมนของคุณ แล้วเลือก “แก้ไข DNS” คุณอาจต้องเลื่อนลงไปจึงจะมองเห็นตัวเลือก “แก้ไข DNS
  ภาพถ่ายหน้าจอที่แสดงตัวเลือกสำหรับการแก้ไข DNS
 3. เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มเรคคอร์ดใหม่
  เลือกเพิ่มเรคคอร์ดใหม่
 4. เลือก TXT จากตัวเลือกเมนู ประเภท
 5. ป้อนรายละเอียดสำหรับเรคคอร์ด TXT ของคุณ:
  • ชื่อ: ชื่อโฮสต์สำหรับเรคคอร์ด พิมพ์ @ เพื่อใส่เรคคอร์ด TXT ลงที่รูทโดเมน หรือเติมคำนำหน้าเช่น mail
  • ค่า: สตริงข้อความสำหรับเรคคอร์ด TXT โดยปกติ ผู้ให้บริการอีเมล โฮสติ้ง หรือ SSL ของคุณจะจัดเตรียมให้ เรคคอร์ด TXT จำกัดความยาวอักขระสูงสุด 1024 ตัวและรองรับเฉพาะอักขระ UTF-8 เท่านั้น
  • TTL: ระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ควรใช้ในการแคชข้อมูล โดยค่าเริ่มต้นกำหนดไว้ที่ 1 ชั่วโมง
 6. เลือก เพิ่มเรคคอร์ด เพื่อบันทึกเรคคอร์ด TXT ใหม่ของคุณ

การอัพเดต DNS ส่วนใหญ่จะมีผลภายในหนึ่งชั่วโมง แต่อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการอัพเดตทั่วทั้งหมด

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม