ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Add a Video block in WordPress

You can add a video block to your pages or posts in WordPress.

Need a little extra guidance? Get expert video creation advice from a GoDaddy Guide.

 1. Open the block editor (Need help opening the block editor?).
 2. Select Add block.
 3. Select Video from the Common Blocks section.
 4. Choose how you want to add the video:
  • Upload - Select media stored on your own computer.
  • Media Library - Allows access to Stock Photos and the Media Library.
  • Insert from URL - Provides a field to paste the URL of a video that is already hosted online(e.g. YouTube), this is the most common choice for videos.
 5. Select Insert from URL.
 6. Paste the URL for your video into the provided field.
 7. Select Apply.
Animation that demonstrates how to add a video block

Note: Please remember to update your page or post after editing.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ