เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

เพิ่มส่วนวิดีโอ

ฝังวิดีโอ YouTube หรือ Vimeo ที่มีอยู่ หรืออัพโหลดส่วนวิดีโอของคุณเองบนไซต์ Websites + Marketing ของคุณ

 1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
 2. เลื่อนลงไปที่ Websites + Marketing แล้วเลือกจัดการถัดจากเว็บไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 3. หากต้องการเปิดโปรแกรมทำเว็บของคุณ ให้เลือกแก้ไขเว็บไซต์
 4. ไปที่หน้าและตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มวิดีโอ แล้วเพิ่มส่วน
 5. เลือกเสียงและวิดีโอ แล้วจึงเลือกวิดีโอสำหรับส่วนที่มีวิดีโอ หรือค้นหาวิดีโอในแถบค้นหาส่วน
 6. เลื่อนไปยังเค้าโครงที่คุณต้องการ แล้วเลือกเพิ่ม
 7. หากคุณมีรูปภาพหรือวิดีโอมากกว่าหนึ่งรายการในเค้าโครง ให้เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณต้องการเปลี่ยน
 8. หากคุณใช้ส่วนที่อนุญาตให้ใช้ทั้งรูปภาพและวิดีโอ เช่น ส่วนของเนื้อหาหรือข้อมูลเบื้องต้น ให้เลือกวิดีโอมากกว่ารูปภาพเพื่อเข้าสู่เมนูวิดีโอ
 9. ในแผงด้านขวา ให้วางลิงก์ YouTube หรือ Vimeo ในฟิลด์ URL ของวิดีโอ หรือคุณอาจเลือก อัพโหลด เลือก และสร้างวิดีโอเพื่อเพิ่มวิดีโอของคุณเอง หรือสร้างวิดีโอที่ปรับแต่งเอง
 10. ปรับเปลี่ยนชื่อและคำอธิบายวิดีโอด้วยข้อความของตนเองทั้งในแผงด้านขวาหรือในตัวหน้าเพจ
 11. เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้เผยแพร่ไซต์ของคุณเพื่อให้ผู้เข้าชมไซต์เห็นการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเพิ่มเติม