ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Add a WooCommerce shipping zone

If you skipped adding a shipping zone during the initial setup of WooCommerce, or simply plan to ship to a new area, you can add a new shipping zone within the WordPress dashboard.

 1. Log in to WordPress.
 2. In the left-hand menu, click WooCommerce, which will expand and give additional options.
 3. Click Settings in the expanded WooCommerce menu.
 4. Click the Shipping tab, near the top of the page.
 5. In the Shipping Zones section, click the Add shipping zone button.
 6. Enter a name for the new shipping zone into the Zone name box.
 7. In the Zone regions area, select the necessary countries and/or regions for your new shipping zone.

  Note: You can begin typing the name of the country or region into the box to quickly sort through the list.

 8. Click the Add shipping method button.
 9. In the Add shipping method pop-up, select the type of shipping method that applies to this new zone.
 10. Click the Save changes button.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ