ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

WordPress วิธีใช้

Add a WooCommerce shipping zone

If you skipped adding a shipping zone during the initial set up of WooCommerce, or simply plan to ship to a new area, you can add a new shipping zone within the WordPress dashboard.

 1. Sign in to WordPress.
 2. In the left-hand menu, click WooCommerce, which will expand and give additional options.
 3. Click Settings in the expanded WooCommerce menu.
 4. Click the Shipping tab, near the top of the page.
 5. In the Shipping Zones section, click the Add shipping zone button.
 6. Enter a name for the new shipping zone into the Zone name box.
 7. In the Zone regions area, select the necessary countries and/or regions for your new shipping zone.

  Note: You can begin typing the name of the country or region into the box to quickly sort through the list.

 8. Click the Add shipping method button.
 9. In the Add shipping method pop-up, select the type of shipping method that applies to this new zone.
 10. Click the Save changes button.

More info