ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add a WordPress website to my GoDaddy Pro dashboard

You can add WordPress websites and manage them from your GoDaddy Pro dashboard.

Watch a short video of this task farther down the page.

 1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
 2. Click Sites in the left sidebar.
 3. Click Plus in the upper-left corner and click Add Website.
  Add Website
 4. Type the website URL.

  Note: You can import your GoDaddy hosted websites by clicking Import GoDaddy websites.

 5. Fill in your WP-admin credentials.

  Note: If you installed the Worker plugin manually, you might be prompted to enter the connection key found in the Worker plugin description on your website.

 6. Click Add Website.

Show me

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ