ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Add a YouTube or Vimeo video to my site using an external link

Display a YouTube or Vimeo video on your website by linking to it from your website. Or you can upload your own video using Vimeo.

This video is Lesson 15 of the How-To series for Advanced Design and Media in Website Builder

Need a little extra guidance? Get expert advice for setting up your own studio from a GoDaddy Guide.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
 3. Select Website > Edit Site to open your site editor.
 4. Go to the page and location you want to add your video, and add a section.
 5. Search for Video in the section search bar. Sections that allow videos are listed. If you don't have a Video section (compare plans and pricing ), use another section type like Content or Introduction. Choose the layout you want and select Add.
 6. If you have more than one image or video in your layout, select the image or video you want to change.
 7. If you are using a section that allows both images and videos, such as a Content or Introduction section, choose Video above the image to get to the Video menu.
 8. In the right panel, paste your YouTube or Vimeo link into the Video URL field. Or you can upload your own video using Vimeo.
 9. Personalize the Title and Video Description with text of your own either in the right panel or in the page itself.
 10. When you're ready, publish your site to make the changes visible.

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

mkphotovideo's Avatar
Video Question

1 การตอบกลับ

Last posted about 4 years ago.

visionarri's Avatar
Adding Video to Website using Website Builder

1 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

mjcollinge's Avatar
Lightbox Style Video Player in Website Builder?

2 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

GGHTx's Avatar
autoplay feature - Background Video ?!

9 การตอบกลับ

Last posted over 1 year ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน