ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Add addon domains to host multiple websites in Linux Hosting

If you want to host a website for a domain other than your primary domain name, you can use cPanel's Addon domain feature.

Note: Addon Domains are supported for Deluxe and Ultimate Linux Hosting plans. To check your plan level, see What type of hosting account do I have?.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
  click manage
 3. In the account Dashboard, click cPanel Admin.
 4. In the cPanel Home page, in the Domains section, click Addon Domains.
 5. Complete the following fields:

  Field Description
  New Domain Name The name you want to use for the addon domain.
  Subdomain Auto-populated with the New Domain Name. You don't need to change this unless the subdomain is already used by another domain name.
  Document Root The name of a directory to create in the home directory. You'll upload the New Domain Name's files to this directory.
  Create an FTP account associated with this Addon Domain Select this checkbox to add an FTP user account. You'll specify an FTP Username and Password. This user can access the Document Root and its subdirectories, but nothing above that level.
 6. Click Add Domain.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ