ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Domains วิธีใช้

Add an A record

Add an A record to your DNS zone file in your GoDaddy account. An A record connects your domain name to an IP address and lets web browsers find your website. You can use an A record to point to your hosting account or to create a subdomain.

You can watch a short animation of this task farther down the page.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select your domain to access the Domain Settings page.
 3. Under Additional Settings, select Manage DNS.
 4. Select Add under the records table.
 5. Under Type, select A.
 6. Enter the details for your A record:
  • Host: The host name the A record links to. Type @ to point directly to your domain name.
  • Points to: The IP address you are setting as the destination for the host.
  • TTL: How long the server should cache information. The default setting is 1 hour.
 7. Select Save to save your new A record.

Please allow up to 48 hours for your changes to take full effect globally.

Show me how

add an a record

Related steps

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

bkepley's Avatar
Cannot add an A-record to my domain

9 การตอบกลับ

Last posted almost 4 years ago.

kiekar's Avatar
Cannot add a TXT Record

5 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

AndrewL's Avatar
Add a TXT Record for a subdomain

3 การตอบกลับ

Last posted about 3 years ago.

qqOlio's Avatar
Email and AWS Route 53

8 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

Kagarama's Avatar
Can't add CNAME on my domain, there is no ADD button

7 การตอบกลับ

Last posted over 3 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน