ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Add an A record

Add an A record to your DNS zone file in your GoDaddy account. An A record connects your domain name to an IP address and lets web browsers find your website. You can use an A record to point to your hosting account or to create a subdomain.

You can watch a short animation of this task farther down the page.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select your domain to access the Domain Settings page.
 3. Under Additional Settings, select Manage DNS.
 4. Select Add under the records table.
 5. Under Type, select A.
 6. Enter the details for your A record:
  • Host: The host name the A record links to. Type @ to point directly to your domain name.
  • Points to: The IP address you are setting as the destination for the host.
  • TTL: How long the server should cache information. The default setting is 1 hour.
 7. Select Save to save your new A record.

Please allow up to 48 hours for your changes to take full effect globally.

Show me how

add an a record

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ