ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Add an A record

You can add an A record to your DNS (Domain Name System) zone file for a domain registered with GoDaddy. An A record connects your domain name to an IP address and lets web browsers find your website. You can use an A record to point to your hosting account or to create a subdomain. If your domain is not registered with GoDaddy, you can add an A record using DNS hosting.

You can watch a short animation of this task farther down the page.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. From the Domain Manager, select your domain name from the list to access the Domain Settings page.
 3. Scroll down to the Additional Settings section and select Manage DNS.
  click manage dns
 4. On the DNS Management page, at the bottom of the Records section, click Add.
 5. Select A from the Type drop-down menu.
 6. Complete the required fields:
 7. Field name What to enter
  Host The host name the A record links to. Type @ to point directly to your domain name.
  Points to The IP address you are setting as the destination for the host
  TTL How long the server should cache information
 8. Click Save to complete the process.
 9. Note: All DNS changes can take 24 - 48 hours to fully update across global networks.

Show me how

add an a record

Next steps

More info

 • If you need to edit DNS for a domain not registered with GoDaddy, you can manage DNS hosting.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ